Kolej Seçimi

- Advertisement -

Kolejlerde Yabancı Dil Eğitimi

217

Kolejlerin en önemli vasıflarının başında yabancı dil eğitimi gelir elbette. Bu okullar, mümkün olan en yüksek ders saatini dil eğitimine ayırırlar. Ancak ne var ki, bu okulların yalnızca bir kısmı gerçekten dil eğitimi konusunda muvaffak olabilmekte, belli başlıları dışında Kolejlerde Yabancı Dil Eğitimi maalesef beklenen düzeyde gerçekleşmemektedir. Ülkemizde, özel öğretim kurumlarının mazisi çok uzun değildir. Yakın zamana kadar, İstanbul’da dahi, kolej sayısı çok azken, günümüzde Anadolu’nun en düşük nüfuslu illerinde dahi bir kolej bulunmaktadır. Tabii bu hızlı ilerleme beraberinde bazı sorunları da beraberinde getirmektedir ve ne yazık ki kimi eğitim kurumları vasıfların uygun süreçleri ortaya koyamamaktadır. Özellikle yabacı dil eğitimi konusunda oldukça yetersiz kolejlerin olduğu ve sayılarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olması bilinen bir gerçekliktir.

Dersanelerin kapatılmasından sonra ortaya çıkan Temel Lise kavramı ise, yabancı dil konusunda oldukça düşük seviyede bir süreç ortaya çıkmasına yol açmıştır, zira temel liselerde birinci beklenti, TyT ve AYT ye yönelik akademik başarıdır ve yabancı dil bu kurumlarda neredeyse hiçbir anlam ifade etmez. Modern eğitim ilkeleri içerisinde, tek başına akademik eğitimin yeterli olmadığı ve mutlaka sosyal ve kültürel eğitimlerin de alınmak durumunda olduğu bir gerçektir. Bu noktada yalnızca sınavlarda başarı göstermeye yönelik bir eğitim süreci, bireylerin genel gelişimini olumsuz etkileyecektir. Ki ne yazık ki ülkemizde bu yalnızca temel liselerin değil, tüm devlet okullarının ve maalesef bazı kolejlerin de sorunudur.

Yabancı dil eğitimi günümüzde en az Matematik eğitimi kadar önemlidir. Hatta belki daha önemli olduğu dahi söylenebilir. Zira çok iyi düzeyde matematik bilgisine sahip, ancak İngilizce bilmeyen bir birey modern batı toplumlarına entegre olmakta zorlanacakken, İngilizce bilen bir bireyin süreci tamamlarken matematiğe ihtiyacı yoktur. Esasında burada konu gereksinimlerin yanlış anlaşılıyor olmasından ibarettir. Normal olarak yabancı dil eğitimi ile, Matematik eğitimi kıyaslanabilir değildir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.