Kolej Seçimi

- Advertisement -

‘Eğitim Koçluğu’ Sistemi Nedir?

Bilişim Koleji'nde Uygulanan Eğitim Koçluğu Sistemi...

258

Öğrenci merkezli hareket ettiğimiz Bilişim Kolejinde, Eğitim Koçluğu bizim için önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine güvenmeyen öğrenci vardır. Herkesin kendine özgü bir potansiyeli var. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Eğitim koçluğu projesiyle öğrencilerin içlerinde bulunan potansiyelin farkına varmaları ve bu sayede geleceklerine yön verirken doğru kararlar almaları sağlanır.

Öğrenci koçluğu,  sadece sınavlardan yüksek not alma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. Ne yazık ki Ankara özel okul hizmeti veren birçok kurum öğrenci koçluğunun önemini anlayamamaktadır.

Öğrenci koçluğunun öneminin bilincinde olan Bilişim Kolejinde öğrencinin;

  • Okul başarısını artırmayı,
  • Kendine uygun hedefler seçmesini,
  • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
  • Zamanı doğru kullanmasını,
  • Güçlü yönlerini açığa çıkartmasını,
  • Doğru iletişim kurmasını,
  • Kendine güvenini geliştirmesi hedeflenir.

Değişim kişiseldir ve bu değişimi öncelikle öğrencilerimizin kendisinin istemesi amaçlanır. Öğrencilerimizin istekleri doğrultularında belirlenene haritalar çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini kendileri çizerler. Bu sayede karar verme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenci koçları tarafından her anlamda hayata hazırlanan öğrencilerimiz, başarıya giden yolu daha hızlı ve emin adımlarla çıkmayı öğrenirler.

Kolej Seçimi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.